Vzdelávacie programy podporené spoločnosťou Janssen v oblasti Onkológia
22.november 2019
PCa academy, Jasná, 11/2019
Liptovský Mikuláš
26.november 2019
Sponsorship-Hematologický seminár k 70.výročiu-2019-Liptovský Mikuláš
Liptovský Mikuláš
28.november 2019
Košické chemoterapeutické dni-Košice-2019
Košice
30.november 2019
Hematology.sk-logo Janssen-2019
Bratislava
30.december 2019
Grant-Urologicka klinika, Martin, 2020
Martin
17.január 2020
Kongres-ESOU-Dublin-2020
Δουβλίνο
31.január 2020
Škola hematológie 2020
Vyhne
10.február 2020
Knizka o krvi pre darcov a pacientov
Bratislava
9.jún 2020
Krajský webinár Martin
Virtual
11.jún 2020
Lymfómové fórum 2020
Virtual
25.jún 2020
Odborný virtuálny seminár zameraný na liečbu karcinómu prostaty
Slovensko
26.jún 2020
Novinky z ASCO 2020
Bratislava
17.júl 2020
Virtual-Kongres-EAU-2020
Virtual
27.august 2020
ASH Meeting on Hematologic Malignancies
Virtual
29.august 2020
Kongres virtual-EBMT-2020
Virtual
14.september 2020
ISA 17th International Symposium on Amyloidosis 2020
Virtual
23.september 2020
PREVENCIA A VČASNÝ ZÁCHYT CIVILIZAČNÝCH OCHORENÍ 3
Slovensko
23.september 2020
PREVENCIA A VČASNÝ ZÁCHYT CIVILIZAČNÝCH OCHORENÍ_2020_HEM-SK
Virtual
28.september 2020
Odborný onko-hematologický seminár Košice
Košice
8.október 2020
Banskobystrické hematologické a transfúziologické dni 2020
Slovensko
8.október 2020
Symposium- BBHaT dni-virtual-2020
Virtual
19.október 2020
Bratislavske onkologicke dni-Bratislava-2020
Slovensko
24.október 2020
Astro Annual Meeting 2020
Virtual
6.november 2020
How to Diagnose and Treat: Lymphoma conference
Virtual
12.november 2020
Hemato-onkolog.fórum 2020
Virtual
18.november 2020
Hemato-onkolog. fórum 2020
Virtual
22.november 2020
27. Konferencia SUS-2020
Slovensko
22.november 2020
Sympozium-SUS-Virtual-2020
Virtual
26.november 2020
Stand Alone part 3-Hemato-onkolog.fórum 2020
Virtual
30.november 2020
Hematology.sk-logo Janssen-2020
Virtual
1.december 2020
Edukačný Grant-HematologiaSK-2020
Bratislava
6.december 2020
IV. Onkourologické sympózium-2020
Slovensko
6.december 2020
Janssen Sympozium-Onkourologicke sympozium 2020
Central Europe
Dátum vyhotovenia: Jún 2017