Programi medicinske edukacije u području Imunologija kojima je Janssen dao potporu
listopad 27,2020
Stručni gastroenterološki simpozij
Virtual
studeni 12,2020
IBD Expert Meeting
Virtual
studeni 30,2020
Tjedan kliničke prehrane
Virtual
prosinac 04,2020
Stručni gastroenterološki sastanak
Virtual
prosinac 04,2020
Stručni sastanak dermatovenerologa
Virtual
veljača 11,2021
Donacija za stručno usavršavanje
Virtual
ožujak 22,2021
Stručna predavanja iz područja gastroenterologije
Virtual
ožujak 25,2021
Stručna predavanja iz područja gastroenterologije
Virtual
travanj 06,2021
Stručna predavanja iz područja imunologije
Virtual
travanj 13,2021
Stručna predavanja iz područja imunologije
Virtual
travanj 15,2021
Donacija za stručno usavršavanje
Virtual
travanj 15,2021
Stručna predavanja iz područja gastroenterologije
Virtual
travanj 20,2021
Stručna predavanja iz područja imunologije
Virtual
travanj 27,2021
Stručna predavanja iz područja imunologije
Virtual
svibanj 19,2021
Izložbeni prostor na stručnom sastanku
Virtual
svibanj 20,2021
Izložbeni prostor na stručnom sastanku iz područja gastroenterologije
Virtual
svibanj 20,2021
Stručna predavanja iz područja dermatologije
Virtual
lipanj 13,2021
Sponzorstvo na stručnom sastanku iz područja gastroenterologije
na
lipanj 13,2021
Stručna predavanja iz područja gastroenetrologije
Virtual
lipanj 16,2021
Stručna predavanja iz područja gastroenterologije
Virtual
lipanj 20,2021
Satelitski simpozij na stručnom sastanku
Virtual
lipanj 22,2021
Stručna prdavanja iz područja dermatologije
Virtual
srpanj 02,2021
Donacija za stručno usavršavanje
Virtual
srpanj 13,2021
Stručna predavanja iz područja gastroenterologije
Virtual
rujan 02,2021
Donacija za stručno usavršavanje
vitual
rujan 02,2021
Sponzorstvo na stručnom sastanku
Virtual
rujan 03,2021
Sponzorstvo na stručnom sastanku
Crikvenica
rujan 04,2021
Satelitski simpozij-5. kongres hrvatske psihodermatologije
Virtual
rujan 05,2021
Stručna predavanja iz područja gastroenterologije
Crikvenica
listopad 28,2021
Sponzorstvo na stručnom sastanku
na
listopad 29,2021
Stručna predavanja iz područja gastroenterologije
Virtual
prosinac 01,2021
Donacija za stručno usavršavanje
Virtual
prosinac 03,2021
Sponzorstvo na stručnom sastanku
Zagreb
veljača 01,2022
Disease awareness campaign
Virtual
veljača 16,2022
Donacija za stručno usavršavanje
.
veljača 16,2022
Donacija za stručno usavršavanje
Wien