Списък на подкрепените от Janssen обучителни програми Невронауки
Април 10,2021
29th European Congress of Psychiatry
Virtual
Май 14,2021
Обучителен Грант Колегиум Частна Психиатрия
Sofia
Юни 03,2021
CNS, Sponsorship of Textbook Psychiatry
Sofia
Октомври 02,2021
34th ECNP Congress
Lisboa
Ноември 05,2021
BG_CEB Neuroscience Academy 2021 Budapest
Budapest