Списък на подкрепените от Janssen обучителни програми Онкология
Декември 07,2020
Медицинско обучение, организирано от Janssen
Plovdiv
Февруари 11,2021
ASCO-GU 2021
Virtual
Март 03,2021
2ND EU MYELOMA NETWORK MEETING
Virtual
Март 11,2021
Медицинско обучение, организирано от Янсен
Varna
Март 12,2021
Медицинско обучение, организирано от Янсен
Pleven
Март 25,2021
Медицинско обучение, организирано от Янсен
Sofia
Май 27,2021
Медицинско обучение, организирано от Янсен
Plovdiv
Юни 09,2021
26th EHA Annual Congress
Virtual
Юли 06,2021
Обучение на кардиолози за менажиране на кардиоваскуларните ефекти при лечение с БТК инхибитори.
Virtual
Септември 08,2021
18-ти Международен Симпозиум за Мултиплен Миелом, Виена
Wien
Септември 08,2021
18-ти Международен Симпозиум за Мултиплен Миелом, Виена, Виртуален
Virtual
Септември 16,2021
19 Международен Симпозиум За ХЛЛ
Virtual
Септември 16,2021
Европейски Конгрес по Mедицинска Онкология 2021
Virtual
Септември 16,2021
Научна конференция по Хематология
Pravets
Септември 16,2021
Национална Хематологична Конференция 16-19.09.2021 Правец
Pravets
Септември 30,2021
CEB Хема Център за постижения 2021- Child BG
Budapest
Октомври 07,2021
15 Национален Конгрес по Урология
Pravets
Октомври 07,2021
Научна уролична конференция
Pravets
Октомври 08,2021
15-та Национална Конференция по Болнична Фармация
Pamporovo
Октомври 08,2021
Научна конференция по болнична фармация
Pamporovo
Октомври 09,2021
BG-Консенсусна Конференция за Авансирал простатен карцином
Virtual
Октомври 12,2021
Глобален конгрес за простатен карцином 2021
Gent
Октомври 14,2021
МОРЕ 2021- Онкологичен Конгрес
Varna
Октомври 14,2021
Научна конференция организирана от фондация Дарзалас
Varna
Октомври 20,2021
HEM 2021 - Masterclass 2021- BG Child
Barcelona
Октомври 29,2021
Научна конференция по онкологична фармация
Sofia
Ноември 26,2021
Научна конференция по имуноонкология
Sofia