Списък на събития и дейности по тип подкрепа : Други образователни програми
Декември 07,2020
Медицинско обучение, организирано от Janssen
Plovdiv
Март 11,2021
Медицинско обучение, организирано от Янсен
Varna
Март 12,2021
Медицинско обучение, организирано от Янсен
Pleven
Март 25,2021
Медицинско обучение, организирано от Янсен
Sofia
Май 27,2021
Медицинско обучение, организирано от Янсен
Plovdiv
Юли 06,2021
Обучение на кардиолози за менажиране на кардиоваскуларните ефекти при лечение с БТК инхибитори.
Virtual
Септември 18,2021
Сателитен симпозиум Guselkumab на Националната конферения па ревматология
Sveti Vlas, Burgas
Септември 24,2021
Медицинско обучение, организирано от Янсен
Veliko Tarnovo
Септември 30,2021
CEB Хема Център за постижения 2021- Child BG
Budapest
Октомври 20,2021
HEM 2021 - Masterclass 2021- BG Child
Barcelona
Октомври 29,2021
IL-23 инхибицията в центъра на лечението на Псориатичната болест
Borovets
Ноември 05,2021
BG_CEB Neuroscience Academy 2021 Budapest
Budapest
Ноември 11,2021
Обучителен модул за обучители в ревматалогията
Sofia
Ноември 25,2021
IL-23 inhibition - new alternative MOA in PsA Pleven
Плевен
Ноември 26,2021
IL-23 инхибицията в центъра на лечението на Псориатичната болест
Burgas
Декември 03,2021
IL-23 инхибицията в центъра на лечението на Псориатичната болест
Borovets
Декември 15,2021
IL-23 inhibition - new alternative MOA in PsA Plovdiv Kaspela
Пловдив